Využití různých částí opuncií, opuncie v kuchyni

Plody opuncie jsou ovoce, plodům opuncie mexické (Opuntia ficus-indica) říkáme kaktusové fíky; rostou na konci plochých oválných článků, listů a skutečně se podobají fíkům. Plody bývají veliké 5-10 centimetrů a mívají na sobě trsy ostrých ostnů. Mohou mít barvu zelenou, žlutou až červenou. Konzumuje se pouze šťavnatá křehká dužina. Ovocné plody opuncií jsou velmi oblíbené v USA, Velké Británii, Austrálii, ale i v Řecku, díky kterému opuncie dostala svůj název.

Stonkové části se mohou často použít i jako zelenina.

Rostliny opuncie i s květy

Opuncie se používá k vaření hlavně v Mexiku a celé Střední Americe. Jeho dužnaté listy se po odstranění trnů používají jako zelenina a nakládají se – tzv. nopalitos. Z dužiny se lisuje výborná šťáva a z opuncií se vyrábí také čaj. Opuncie můžeme využívat jako píce – zbavíme-li trnů stonek z průřezu nebo celou rostlinu, můžeme opuncie použít jako objemné krmivo. V oblasti západní Asie a severní Afriky se dobytek pase na původních místech na beztrnných opunciích, ty trnité zbavují ostnů plamenometem.

Co je karmín, jinak nazývaný košenila? Karmín, košenila nebo též karmazín je přírodní červené barvivo, získávané díky opunciím. Na těchto rostlinách žijí červci nopáloví, což jsou brouci rodu Dactylopius. Asi 10% sušiny samičky tohoto živočicha obsahuje červenofialové barvivo – košenilu. Samičky se nejprve vysuší a potom uvaří, následně se barvivo vysráží síranem hlinitoamonným. Karmín také patří mezi potravinová aditiva, což jsou chemické látky, které se přidávají do potravin za nějakým účelem, s označením E120; karmínem se barví např. Campari.

Opuncie nám mohou pomáhat při výrobě energie. Používají se k výrobě bioplynu a ethanolu ohřevem z hoření, toto využití však ještě není příliš rozšířené. Dále se opuncie využívají v zemědělství a agronomii k zisku, jako meziplodina nebo agrolesnických systémech; ve střední Americe jsou používány jako přírodní ploty nebo větrolamy a Severoafričané opuncii využívají jako antierozní rostlinu.