O opunciích obecně

Opuncie (latinsky Opuntia) jsou rostliny kaktusovité čeledi, tj. rostliny sukulentní. Zahrnují asi 300 druhů, z nichž nejznámější je Opuntia ficus-indica, takzvaná opuncie mexická nebo také opuncie indická, která může být buď trnitá – amyclaea, nebo bez trnů – inermis. (Ty na začátku 20.století vyšlechtil americký botanik Luther Burbank.) Opuncie dorůstají do výšky až 4 metrů. Název Opuntia nemá latinský původ, nýbrž je odvozen od jména antické vesnice v Řecku.

Opuncie s plody

Historie a původ opuncií

Opuncie jsou původem z Ameriky – vyskytují se od Kanady na severu až po nejjižnější Ohňovou zemi. S pěstováním opuncie začali Mexičané před 9 tisíci lety kvůli jejím plodům, díky objevení Ameriky je nyní rozšířená po tropickém pásu celého světa. V současné době se nejvíce pěstují právě v původním Mexiku, kde se nachází nejvíce druhů opuncií, v Brazílii, Bolívii, USA, ale také v Itálii – zde byla vyvinuta metoda ‚scozzolatura‘, díky které se výnosy ovoce několikrát zvýšily; v severní i jižní Africe a v Indii. V Austrálii se opuncie po svém dovezení rozmnožily v kritický počet, proto museli být z Mexika dovezeni přirození škůdci, a v Izraeli proběhly pokusy pěstovat opuncie hydroponicky, to znamená v živném roztoku, ale bez půdy.

Stavba těla opuncií

Opuncie si vytváří tělo z mnoha článků na sebe navazujících; tyto články pak spojují ploché části, které jsou pro opuncie tak typické. Často mohou vytvořit různé zajímavé, možná zcela zvláštní či neobvyklé tvary či patvary. Díky tomu je snadno poznáme od ostatních kaktusů, které většinou mívají hlavní centrální článek a těla kulovitá, válcovitá nebo sloupovitá. Opuncie mají hustý kořenový systém. Nad zemí vidíme zdužnatělé články stonkového původu, ploché nebo válcovité, na nichž bývají větší trny. Ty fungují jako háčky, které při neopatrném pohybu či zranění opunciemi snadno pronikají do pokožky. Z jednotlivých článků vyrůstají další, mladé články nebo květy či plody. Trny najdeme i na plodech. Opuncie jsou tedy jedním z druhů kaktusů.